profile_img

Diksha Shinde

Individual Artist

Writer, Theater

RATING NOT AVAILABLE

  0
 • Like

  0
 • Follower

  7
 • S Points

  1
 • Awards

तुझा माझा एक चंद्र

नभातला तो चंद्र तुझ्यासाठी थांबला आहे कधी माझ्या कवेत येशील याची वाट तो सुद्धा बघत आहे - दिक्षा मृणाली महेश शिंदे.
By: ©Diksha Shinde
www.spenowr.com
तुझा माझा एक चंद्र -Poem

नभातला तो चंद्र तुझ्यासाठी थांबला आहे कधी माझ्या कवेत येशील याची वाट तो सुद्धा बघत आहे - दिक्षा मृणाली महेश शिंदे.All Comments

Users Other Quote/Poem


Users Other Artworks Not Found

Related Quote/Poem